ارائه بیمه نامه

تک بار قبل از اسباب کشی و حمل اثاثیه بیمه نامه ای به صورت رایگان به مشتریان خود ارائه می دهد تا مشتریان با خیالی آسوده اثاثیه خود را به کارکنان باربری بسپارند. تک بار با ارائه این بیمه نامه تضمین می کند که اثاثیه سالم به مقصد خواهد رسید.