دارای مجوز رسمی از اتحادیه باربری

تک بار یکی از معتبرترین باربری ها در سطح تهران است که دارای مجوز رسمی از اتحادیه حمل و نقل و باربری است و بهترین سرویس ها را به مشتریان خود ارائه می دهد.