خدمات حمل و نقل

باربری در تهران | باربری از تهران به شهرستان

اتوبار و باربری تک بار برای حمل و نقل و باربری از نیسان بار، وانت بار و کامیون استفاده می کند و تمام آن ها را به صورت کامل موکت کاری کرده است تا در طول اسباب کشی دچار آسیب نشود.

باربری تک بار کامیون های خود را به صورت کامل موکت کاری کرده و به تعدادی پتو نیز مجهز کرده تا از هرگونه آسیبی در طول اسباب کشی جلوگیری شود.

باربری تک بار برای بارهای داخل شهری و بسته های کوچک، از موتور استفاده می کند تا با توجه به ترافیک داخل شهر، بسته ها سریع تر به دست مشتریان عزیز برسد.