مشاوره در اسباب کشی

اتوبار و باربری تک بار قبل از اسباب کشی و حمل بار مشاوره هایی را به منظور آشنایی بیشتر مشتریان با خدمات باربری تک بار و همچنین هزینه باربری به صورت رایگان ارائه خواهد داد.