هزینه باربری

هزینه باربری در باربری تک بار

هزینه باربری در تهران | قیمت باربری

هزینه باربری در تهران بر اساس یک سری پارامترها که در تمام باربری یکسان است محاسبه می شود. پارامترهایی از قبیل مسافت، ترافیک، نوع بار، تعداد بار و….. .

هزینه باربری از تهران به شهرستان

هزینه باربری از تهران به شهرستان نیز علاوه بر پارامترهایی که در بالا ذکر شده بر اساس فاصله مبداء تا مقصد، طبقه مبداء و مقصد و همچنین بر اساس ترافیک بین شهری محاسبه می شود.

نرخ باربری در تک بار

  • وانت بار 60/0000 تومان
  • نیسان بار 80/0000 تومان
  • کامیون 100/000 تومان
  • کارگر 50/000 تومان