هزینه باربری

اتوبار و باربری تک بار هزینه باربری خود را با توجه به هزینه باربری اعلام شده توسط اتحادیه حمل و نقل و باربری مشخص کرده است و تمام سعی خود را کرده تا با ارائه خدماتی خوب و هزینه باربری کمتر رضایت مشتریان خود را به دست آورد.